Leslocatie:
Kerkenbos 1077, 6546 BB Nijmegen

Correspondentie-adres:
De Geerkamp 15-18
6545 HP Nijmegen
Tel: 024-3780520/ 06 30101695
Opgericht in 1990; KvK: 10035372

Welkom op de site van OBL !

OBL is als Onderwijsbegeleidingsbureau Lindenholt in de loop van de afgelopen 20 jaar uitgegroeid van specifieke onderwijsondersteuning tot het bureau wat het nu is.
De dienstverlening  van OBL richtte zich in eerste instantie vooral op leerlingbegeleiding, ‘leren leren’ en didactische trainingen voor leraren basis- en voortgezet onderwijs.
In de loop van de jaren is de dienstverlening  van OBL zich steeds meer gaan richten op het brede gebied van Coaching, Training, Advisering en Interim-management. 
Dit omdat de vraag niet meer alleen uit het onderwijsveld kwam, maar ook vanuit gemeenten, bedrijfsleven en opleidingsinstituten.
Voor een beschrijving van het aanbod van OBL verwijs ik u graag naar betreffende tabbladen.

Ik hoop dat u hier de gewenste informatie kunt vinden, contact is altijd welkom!
Theo van Kempen, OBL